Persons | Marinebiotech

marinebiotech.eu/persons?module=institute&insid=2180

Persons

[ report an error in this record ] Print this page

Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (EWI-IWT)
www.iwt.be
Out of use record
This institute has changed, see institutes underneath (2)
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (EWI-FWO), more
Agentschap Innoveren en ondernemen (VLAIO)

English name: Intistute for Innovation by Science and Technology
Parent institute: Vlaamse overheid; Beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI)
Previous name: Vlaams Instituut voor de Bevordering van het Wetenschappelijk-Technologisch Onderzoek in de Industrie (IWT), more

Thesaurus terms (3) : Financing; Funding; Innovation
Type: Administrative

Persons (11)  Top | Projects | Events | Dataset 
 • Allewyn, Kristel
 • Bruynseels, Ria
 • De Caesemaeker, Bart
 • De Wilde, Willy
 • Kanobana, Kirezi
 • Lories, Veerle
 • Schreurs, Paul
 • Soors, Ferdi
 • Struijk, Corien
 • Van Wassenhove, Fredy
 • Veelaert, Dirk

Persons formerly associated with this organization (7)

Projects (127)  Top | Persons | Events | Dataset 
 • AquaRoman: Ontwikkeling van nieuwe productconcepten gebaseerd op de verbetering van de robuustheid van aquatische organismen en van het management van hun omgeving
 • Artificial reefs in relationship with the infauna of surrounding soft substrates: the role of changes in predator-prey interactions versus changes in the physico-chemical habitat
 • Biobeschikbaarheid en accumulatie van dissocieerbare organische contaminanten in de estuariene vis, Cyprinodon variegatus
 • CcASPAR: Climate change and changes in spatial structures research project
 • CIVIS: Communicatie en Innovatie met het oog op het verduurzamen van de zeeVISserijsector
 • Connectivity and demographic stability of North Sea sole populations
 • De hyperbenthische gemeenschappen van de Noordzee
 • De invloed van habitat-omvang, genmigratie en een metapopulatie-structuur op de genetische diversiteit van lokale zoöplanktonpopulaties
 • De Laat-Quartaire paleomilieuvariaties langs de Zuid-Amerikaanse westelijke continentale rand: Een reconstructie aan de hand van dinoflagellatencysten en TEX86
 • De optimalisatie van het maaibeheer van waterlopen
 • De structuur en evolutie van transferzones en hun betekenis voor de ontwikkeling van tektonische bekkens.
 • Detailstudie van lacustriene hellingsinstabiliteiten: Systematische classificatie en paleoseismische reconstructie in zuidelijk Chili
 • Development and application of neural network models predicting macroinvertebrate communities for assessment and restoration
 • Diatomeeën als indicatoren voor de laat-kwartaire milieugeschiedenis van antarctica : constructie van een regionale kalibratie-dataset en reconstructie van milieuveranderingen op basis van meersedimenten
 • Diepzee Archaea en bacteria: microbiële ecologie en functionaliteit in carbonaatophopingen in de Golf van Cadiz
 • Diet composition and preferences of the wild rabbit (Oryctolagus cuniculus L.) and its importance for facilitation by large herbivores
 • Disruption of quorum sensing in order to prevent and cure aquatic disease
 • Diversiteit en processnelheid in een detritusvoedselweb : relaties tussen nematoden en heterotrofe bacteriën bij de decompositie van organisch materiaal
 • Dynamics and regeneration profile of mangroves - horizontal vegetation structure- analysis of juvenile and adult individuals and research regeneration constraining factors
 • Dynamische modellering van de chemische speciatie en opname van metalen door vissen
 • Dynamische modellering van de effecten van toxicanten op aquatische ecosystemen
 • Ecologische houtanatomie van mangroven. Onderzoek naar de hydraulische architectuur en zijn dendrochronologische potentieel
 • Ecologische studie van de grondels (Teleostei : Gobioidea) in een oostafrikaans mangrovesysteem (Gazi Bay, Kenya)
 • Een experimentele studie van de koolstofbalans in hoog-arctische ecosystemen blootgesteld aan een warmer klimaat
 • Een fysiologisch gebaseerd farmacokinetisch model voor de opstapeling van microcontaminanten en immunologische effecten in gewone zeehonden (Phoca vitulina) en bruinvissen (Phocoena phocoena)
 • Een nieuw DOEL! Optimale lay-out van een park golfenergieconvertoren
 • Een studie van de structuur van de Belgische korst door lokale seismische tomografie
 • Effect of organic complexation on the chemical speciation and the biological availability of metals in aquatic systems
 • Effect van in- en ontpolderen op hoogwaterpeilen in het Schelde-estuarium: historische effecten (1550-1800) als referentiemodel voor huidige beheersplannen
 • Effect van in- en ontpolderen op hoogwaterpeilen in het Schelde-estuarium: historische effecten (1550-1800) als referentiemodel voor huidige beheersplannen
 • Effect-evaluatie van perfluorverbindingen bij mariene en estuariene organismen
 • Effects of elevated zinc concentrations in soil on the potential nitrification rate: identification of biological availability and mechanisms of tolerance
 • Endocrine disruption in the estuarine invertebrate Neomysis integer (Crustacea, Mysidacea)
 • Ephemeral neustonic macrofaunal communities on floating seaweeds
 • ERA-IB-2: ERA-Net for Industrial Biotechnology 2, more
 • ERA-IB: ERA-Net for Industrial Biotechnology, more
 • ERA-MBT: Marine Biotechnology ERA-NET, more
 • Evolutionaire dynamiek van macro-ecologische niches bij zeewieren
 • Evolutionair-morfologische strategieën aan de basis van extreme bouwplannen: bouw van het voedselopname-apparaat bij Syngnathidae
 • Exploring the diversity of methane-oxidizing bacteria in marine environments for industrial biotechnologie
 • Feeding ecology and population dynamical aspects of the brackish water mysid Neomysis integer in relation to the maximum turbidity zone of estuaries
 • Fylogenie van de Typhloplanoida Bresslau 1933 (Plathelminthes)
 • GEC's in de Noordzee, nog niet zo GEK! Optimalisatie van een golfenergieconvertor (GEC) voor de zuidelijke-Noordzeecondities
 • Genesis of deep-sea carbonate reefs in the Porcupine Basin (Ireland) and relation to methane migration: implications for fossil counterparts
 • Genetische diversiteit in sponzen geassocieerd met koud-water koraalecosystemen
 • Genomic adaptation in the marine goby Pomatoschistus minutus
 • GLEMEpore: Effecten van glaciale erosie op meiobenthische gemeenschappen van polaire kustregio's
 • Habitat suitability models
 • HALOSYDNE: Kweek van oesterlarven en conditionering van oesters (Crassostrea gigas) op verschillende verse en gevriesdroogde algen
 • Hellingsinstabiliteiten en massatransport langsheen glaciale continentale randen
 • Het effect van basale processen op gletsjerbeweging: ontwikkeling en toepassing van een geïntegreerd model van ijsvloei, subglaciale hydrologie en sedimentdeformatie
 • Het macrozoöbenthos van zandbanken voor de Belgische kust, met nadruk op de trofische relatie met overwinterde zeevogels
 • Hyperbenthic communities of beaches: structure and interaction with demersal fish and epibenthic macro-Crustacea
 • Influence of pollution on the sperm quality and reproduction capacity of the zebra mussel (Dreissena polymorpha pallas).
 • Intensieve kweek van garnalen met volledige recirculatie
 • Interactie tussen biodiversiteit van het meiobenthos (in casu Nematoda) en toerisme op drie Europese zandstranden
 • Interactions between meiobenthic diversity (in casu Nematoda) and tourism on three European sandy beaches
 • Intraspecifieke genetische variabiliteit van de grondelsoorten Pomatoschistus minutus en P. Lozanoi van het Belgisch en Europees continentaal plat
 • Introduction of a reference model for the study of the nitritional requirements in marine fish species
 • Karakterisatie en dynamiek van de metaaltoxiciteit in karpers op basis van genexpressieprofielen
 • Karakterisatie van verschillende rotiferenstammen en documentatie van de genetische diversiteit in commerciële rotiferenpopulaties
 • Kleinschalige sedimentdynamiek in relatie tot objectbegraving op de zeebodem (Belgisch Continentaal Plat)
 • Klimaatsschommelingen, productiviteit en voedselwebstructuur in het Tanganyikameer
 • Laat-cenozoïsche evolutie van het zuidelijke Porcupine bekken, ten zuidwesten van Ierland, seismostratigrafie en sedimentaire dynamiek van een passieve periglaciale rand
 • Larvicultuur van de tarbot (Scophthalmus maximus) : Zoötechnische en microbiologische aspecten van probionten
 • Late-Cenozoïc evolution of the Southern Porcupine Basin, SW off Ireland: Seismic stratigraphy and sedimentary dynamics of a passive periglacial margin
 • Laterale fluxen van Si: de invloed van bodemgebruik op verschillende tijdschalen
 • Lipiden en verzuurbehoeften bij bivalven
 • Macrofytenpatches als biogeochemische hotspots: impact op waterkwaliteit van rivieren?
 • Macrogeografische variatie en populatiegenetica van Littorina striata en Melarhaphe neritoides (Mollusca : Prosobranchia)
 • Management van de kwaliteit van zwemwater aan de Belgische kust
 • Manipulation of the microbial community in rotifer cultures (Brachionus plicatilis)
 • Mariene biodiversiteit : de hyperbenthische gemeenschappen van continentale hellingen
 • Micro en macro evolutie van de mariene ectoparasiet Gyrodactylus (Monogenea, Platyhelminthes)
 • Migratie en expulsie van fluïda ter hoogte van de accretiewig ten westen van Marokko: een seismisch-structurele en petrologische benadering
 • Modellering van fijnschalige ecologische processen in estuaria
 • Modelling of the quantitative and qualitative evolution of the mangrove ecosystem with spatial information techniques
 • Mound-4D: een ROV-ondersteunde studie naar de 4D architectuur van carbonate mounds
 • Nitrificatie in aquaria en aquacultuursystemen
 • OCEANERA-NET: Ocean Energy ERA-NET
 • Onderwatergeluid als stressor voor mariene vissen
 • Onderzoek naar de effecten van fysico-chemische parameters op transport- en incorporatieprocessen van proxies bij Mytilus edulis gebruikmakend van een multi-proxy benadering en in vitro en in situ experimenten.
 • Onderzoek naar lokale genetische adaptaties aan metaalverontreiniging bij riviergrondels (Gobio gobio) uit het Netebekken
 • Ontwikkeling van beslissingsondersteunende technieken voor beoordeling en beheer van waterlopen
 • Ontwikkeling van DNA-chips voor toxiciteitskarakterisatie van chemicaliën bij de gewone karper (Cyprinus carpio)
 • Ontwikkeling van moleculaire probes voor de detectie van endocriene verstoring bij inheemse vissen
 • Opstelling en validering van een ruimtelijk verspreidingsmodel van mariene habitats ter ondersteuning van het ecologisch waarderen van de zeebodem
 • Optimisation of coastal defence works in front of the Flemish coast
 • Optimization of micro-analysis methods for individual environmental particles
 • OWI: Offshore Wind Infrastructure
 • Paleolimnologische reconstructie van Holocene klimaatveranderingen en hun effect op de ijskapdynamiek en lacustriene microbiële gemeenschappen in Lützow Holm Bay (Oost-Antarctica)
 • Perifyton en Biovlok: een geïntegreerd systeem voor de verwijdering van nutriënten en simultane productie van visvoeder in de aquacultuur
 • Perifyton: een geïntegreerd systeem voor de verwijdering van nutriënten en simultane productie van visvoeder in de aquacultuur
 • Phylogeography of an holarctic gadoid, the burbot, Lota lota L., based on genetic markers
 • Populatiedynamische en adaptieve genetische variatie bij de bedreigde Europese paling
 • Populatiestructuur en dynamiek van enkele bacterivore nematoden langsheen de Noordzeekust en aanpalende estuaria
 • Predatie door macrozoöplankton: een studie van de ecologische en evolutionaire gevolgen van de macrozoöplanktongemeenschapsstructuur op fytoplankton en de componenten van de microbiële lus
 • Probabilistische innameschatting van omega-3 vetzuren en contaminanten door de consumptie van vis en zeevruchten in België (RiskBenefit)
 • Pulsvisserij: bepalen van de veiligheidsmarges voor mariene organismen en van de optimale puls voor het vangen van tong (Solea solea L.)
 • Quantification and modelling of the sedimentological and morphological dynamics of tidal marshes in the Scheldt estuary
 • Remote Sensing van sediment in suspensie in het Schelde estuarium
 • Reproductive, genetic and phenotypic variation patterns in relation to toxicity in Pseudo-nitzschia pungens
 • Resolutieverhogende lokalisatietechnieken voor navigatie
 • SeArch: Archaeological Heritage in the North Sea
 • Sediment- en morfodynamiek van schorren in het Schelde-estuarium : begroting en voorspelling
 • Sediment transport due to irregular waves
 • Slope instability and mass wasting events along glacial continental margins
 • Spatial and temporal genetic structure of the European eel (Anguilla anguilla L.) using microsatellite DNA and allozymatic markers
 • Spatio-temporal variability and population dynamics of the Abra alba - Mysella bidentata community on the Belgian Continental Shelf.
 • Specialisaties bij extreme kopmorfologie: een gedetailleerde functioneel morfologische studie over de voedselopname bij zeepaarden en zeenaalden (Syngnathidae).
 • Structural and functional biodiversity of copepod communities on the Belgian Continental Shelf (North Sea)
 • Structuurkenmerken en pollutie als sturende factoren voor het voorkomen van macroinvertebraten.
 • Successie -en rekolonisatiemechanismen van het macrobenthos in slikken
 • Successieve cambia als basis voor een ecologisch succesvol watertransportsysteem in de mangrove Avicennia
 • TECHVIS: TECHnische innovaties voor een transitie naar een duurzame zeeVISserijsector
 • The importance of artificial hard substrates in the North sea for the ecology of the ichthyofauna
 • The influenxe of the diet on reproduction egg quality and larval in macrobrachium rosenbergii and penaeus vannamei.
 • The marine fish pathogen Pasteurella piscicida: identification serology and virulence
 • The quantitative importance of the Scheldt estuary for marine fish populations: an analysis for the goby species Pomatoschistus minutus using geochemical markers
 • The role of a freshwater marsh in the silica cycle in the Schelde estuary
 • The role of fungi during decomposition of reed (Phragmites australis) in the Schelde-estuary
 • The temporal variation in the meiobenthos along a bathymetrical gradient (‘Hausgarten’, Arctica): impact of climate oscillations
 • Theoretical and experimental study of the destabilization of methane hydrates at the seabed
 • Toepassing en ontwikkeling van evolutionaire algoritmen in Artificiële Neurale Netwerken voor de voorspelling van macro-invertebraten in rivieren
 • Trofische relaties tussen harpacticoide copepoden en bacteriën in benthische voedselwebben
 • Trophic transfer of microplastics and the ecological impacts on flatfish
 • Vergelijkend ecomorfologisch onderzoek naar de voedselopname bij grondels (Teleostei : Gobiidae)

Events (3)  Top | Persons | Projects | Dataset 
 • Infosessie 'Tweede oproep voor onderzoeksprojecten door het Marine Biotechnology ERA-NET'
 • Infosessie financiering internationaal onderzoek - Focus op de mariene sector in brede betekenis: aquacultuur, visserij, blauwe biotechnologie, energiewinning op zee, milieuaspecten
 • Studiedag archeologie en onderwaterlandschap (SeArch)

Dataset  Top | Persons | Projects | Events 
 • HINBOD: HIstorische NatuurBOdem Databank Vlaanderen

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Persons | Projects | Events | Dataset