Persons | Marinebiotech

marinebiotech.eu/persons?module=ref&refid=140394

Persons

[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Vertakt viltwier - Codium fragile fragile. Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria
VLIZ Alien Species Consortium (2009). Vertakt viltwier - Codium fragile fragile. Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLIZ Information Sheets, 26. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 5 pp.
Part of: VLIZ Information Sheets. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende
Related to:
VLIZ Alien Species Consortium (2011). Vertakt viltwier - Codium fragile fragile. Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. Revisie. VLIZ Information Sheets, 26. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 5 pp., more
Related to:
VLIZ Alien Species Consortium (2020). Codium fragile subsp. fragile - Vertakt viltwier, in: Verleye, T. et al. Niet-inheemse soorten in het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLIZ Special Publication, 86: pp. 57-62, more
Cover

Available in  Author 

Keywords
  Taxa > Species > Introduced species
  Codium fragile subsp. fragile (Suringar) Hariot, 1889 [WoRMS]
  ANE, Belgium, Belgian Continental Shelf (BCS) [Marine Regions]; Belgium, Belgian Coast [Marine Regions]
  Marine/Coastal

Project Top | Author 
 • Niet-inheemse soorten in het Belgisch deel van de Noordzee en omliggende estuaria

Author  Top 
 • VLIZ Alien Species Consortium, more

Abstract
  Het vertakt viltwier Codium fragile fragile kwam oorspronkelijk enkel voor in de Pacifische regio, ter hoogte van Japan. Het is een groenwier dat er typisch voorkomt in beschutte gebieden zoals havens, baaien en getijdenpoeltjes. De soort is in Europa terechtgekomen door vasthechting op scheepsrompen en via transport met schelpdieren. In België werd het vertakt viltwier voor de eerste keer waargenomen in 1939 in de Spuikom van Oostende. Het treedt er in competitie met inheemse wieren en vormt vaak een dicht wierpakket op bestaande schelpdierbanken. In de periode 1998-2000 waren er in de Spuikom nog dense populaties van deze exoot, maar sinds 2002 werd de soort er niet meer waargenomen. De laatste waarneming voor onze kust dateert van 2006: een aangespoeld exemplaar op het strand van Koksijde.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author